Privaatsuspoliitika

E-poe www.projektipank.com isikuandmete vastutav töötleja on Haustec OÜ (registrikood 12901903).

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

–        nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
–        kauba kohaletoimetamise aadress;
–        pangakonto number;
–        kaupade maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).
E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil, kauba müüja juriidilise kohustuse täitmiseks (raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine) ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

KELLELE ISIKUANDMED EDASTATKASE

Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele (Haustec OÜ) ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Isikuandmed edastatakse Haustec OÜ majandustegevuse raames majandus ja raamatupidamistarkvarale seadusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks (raamatupidamine).
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse vajadusel kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale kauba kohaletoimetamiseks. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Nimi ja kauba maksumus edastatakse kliendi poolt valitud makseteenuse pakkujale (pangalingid).
E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid edastatakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks (Google, Facebook)

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Haustec OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on e-poe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele (transporditeenuse pakkuja, makselahenduste pakkujad ja andmemajutus) toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Kogutud Isikuandmetega andmetega saab tutvuda ja teha parandusi kasutajaprofiilis e-poodi sisse logides. Seda nii “Minu konto” menüüs kui tellimuste ajaloos.
Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

SÄILITAMINE

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

ÜLEKANDMINE

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Projektipank e-poe klienditoe vahendusel (hello@projektipank.com). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

KÜPSISTE POLIITIKA
MIS ON KÜPSISED?

Küpsis on veebilehe külastamisel teie arvutisse või seadmesse salvestatav fail, mis hoiab meeles teie tegevusi ja eelistusi (sisselogimine, keelevalik jms), et te ei peaks veebilehte korduvalt külastades oma eelistusi uuesti sisestama.

KÜPSISTE TÜÜBID
  • Tehnilised küpsised tagavad veebilehe toimimise, nendeta ei saa kasutada lehe olulisi osi.
  • Funktsionaalsed küpsised võimaldavad pakkuda erifunktsionaalsusi ja isikupärastada veebilehte.
  • Analüütilised küpsised koguvad mitteisikustatud kujul teavet veebisaidi külastajate ja veebisaidi kasutamise kohta, et mõõta ja parandada veebisaidi toimimist.
  • Reklaami- või turundusküpsiste abil saab kuvada veebisaidi külastajale võimalikult asjakohaseid reklaame, mõõta reklaamikampaaniate mõju ja kujundada profiili, mille alusel kuvada huvidele kohandatud reklaami ka teistel veebisaitidel. Teavet kogutakse mitteisikustatud kujul.
KÜPSISTE HALDAMINE

Küpsiseid saab blokeerida, kui aktiveerida oma brauseris kõigi või osade küpsiste paigaldamist keelavad seaded. Küpsiste blokeerimisel ei pruugi te aga saada ligipääsu meie veebilehe mõnele osale, funktsioonile või veebilehele tervikuna. Rohkem infot küpsiste, nende haldamise ja kustutamise kohta leiate aadressidelt  www.allaboutcookies.org ja www.youronlinechoices.com ning oma brauseri “Abi” rubriigist.

MUUDATUSED KÜPSISTE POLIITIKAS

Jätame endale õiguse käesolevat küpsiste poliitikat muuta. Muudetud poliitika avaldame oma veebilehel ja vajadusel tõstame sellekohase teate brauseris esile. Küsimuste tekkimisel võta meiega ühendust hello@projektipank.com